Դուք գտնվում եք.

LACC (TCU S.A)
Զեկուցեք այստեղ Հետևել

Այլընտրանքային զեկույցների ալիք

Աշխատանքային ոլորտում անկանոնությունների կանխարգելում, վերահսկողություն և հայտնաբերում:

Այս գաղտնի սողնակային ալիքը թույլ է տալիս տեղեկացնել անօրինական գործողությունների կամ ընկերության քաղաքականության խախտումների մասին, կապված LACC (TCU S.A.) աշխատողների վարքագծի հետ: Ցանկացած փաստ, որը հակասում է ցանկացած այլ ընկերության, կազմակերպության կամ կազմակերպության,LACC (TCU S.A.)-ին չհակասվող օրենքին, էթիկայի կամ լավ գործելակերպին, պետք է ուղղվի համապատասխան ճանապարհին: